Privacy- en cookieverklaring

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij kunnen gebruiken. In deze privacyverklaring maken we graag duidelijk hoe wij hier mee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Bosmans Voegwerken kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bosmans Voegwerken, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bosmans Voegwerken verstrekt. Bosmans Voegwerken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

Waarom Bosmans Voegwerken jouw gegevens gebruikt

Bosmans Voegwerken verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Bosmans Voegwerken kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang Bosmans Voegwerken gegevens bewaart

Bosmans Voegwerken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Bosmans Voegwerken verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bosmans Voegwerken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bosmans Voegwerken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, Google & Facebook

Bosmans Voegwerken gebruikt Cookies, Google Analytics en Google Tag Manager om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Ads advertenties van Bosmans Voegwerken zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Bosmans Voegwerken heeft hier geen invloed op.

Bosmans Voegwerken geeft geen toestemming om via Bosmans Voegwerken verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je naar Bert Bosmans, zaakvoerder van Bosmans Voegwerken, via info@bosmansvoegwerken.be. Bosmans Voegwerken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Bosmans Voegwerken neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, meldt Bosmans Voegwerken deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De website van Bosmans Voegwerken gebruikt een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bosmans Voegwerken is als volgt te bereiken:

T +32 (0)497/ 19 11 29
info@bosmansvoegwerken.be

Al meer dan 40 jaar brengt Bosmans Voegwerken kleine en grote bouwprojecten tot een goed einde. Zaakvoerders Bert en Janick combineren een oog voor detail en strikte planning met persoonlijke opvolging en hoogstaande kwaliteit.

Al meer dan 40 jaar brengt Bosmans Voegwerken kleine en grote bouwprojecten tot een goed einde. Zaakvoerders Bert en Janick combineren een oog voor detail en strikte planning met persoonlijke opvolging en hoogstaande kwaliteit.